1 ธันวาคม 2566

Home | ตัวอย่างห้องพัก | บรรยากาศ | แหล่งท่องเที่ยวเมืองฝาง | แผนที่การเดินทาง | ติดต่อเรา


 

 
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

    การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

    โรงแรมบ้านสถิตพร อำเภอฝาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ บนถนนสาย เชียงใหม่ – ฝาง(ถนนโชตนา) ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 154 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 - 2.5 ชั่วโมง

    ขับจากตัวเมืองเชียงใหม่ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 107 ระหว่างทางมีทางลาดชัน เมื่อถึงสี่แยกสันป่าใหม่ ให้เลี้ยวขวามา 300 เมตร โรงแรมบ้านสถิตพรจะอยู่ทางด้านขวามือ สีชมพู เด่นสง่า

 
    การเดินทางโดยรถสาธารณะ

เดินทางจากตัวเชียงใหม่ด้วยรถตู้ ราคา 150 บาท ใช้ระยะเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อถึงตัวเมืองฝาง เรียกใช้บริการรถสาธารณะ ส่งโรงแรมบ้านสถิตพร

 
สามารถระบุพิกัด GPS ได้ที่ตำแหน่ง ละติจูด 19.906541, ลองติจูด 99.204483 หรือสามารถใช้ Smart Phone ของท่านหาตำแหน้งของโรงแรมได้ที่ Foursquare หรือใช้ Google Maps

ที่พักฝาง,ฝาง,เชียงใหม่,นอนฝาง,พักฝาง,โรงแรมฝาง,ที่พักเชียงใหม่,สถิตพร,บ้านสถิตพร,โรงแรมบ้านสถิตพร
โรงแรมบ้านสถิตพร 97/1 ม.9 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร.081-113-8882
http://www.baansanwan.com - Contact us - Power by Suntiwong.org
Copyright 2013. All Right Reserved.